Smart City, a Smart Village. Podobieństwa i różnice

10.06.2019 - Albert Lewandowski

Smart City i Smart Village są nowymi ideami, które mają za zadanie zmienić na lepsze środowisko, w którym żyjemy, pracujemy, odpoczywamy. Czym jednak różnią się projekty skupione wokół terenów miejskich od tych dla mniejszych miejscowości? Które elementy są dla nich wspólne?

Smart City, a Smart Village – podobieństwa

Przede wszystkim obydwa koncepty stawiają na poprawę jakości życia. Jest to dosyć szerokie pojęcie, ale świetnie określa najważniejszy cel tych wszystkich działań. Docelowo mają sprawić, że mieszkańcy będą zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania, będą mogli cieszyć się życiem i będą mieli zapewniony dostęp do wszystkich usług. Tu także ważna będzie ich aktywna rola w kształtowaniu całej przestrzeni.

Przeczytaj również: Wszystko o Smart Village.

smart city a smart villages

W każdym miejscu ważną rolę odgrywa analityka danych. Big Data uzupełniona przez sztuczną inteligencję pozwala przewidywać trendy i świetnie sprawdza się do optymalizacji procesów, m.in. ruchu, zarządzaniu gospodarką komunalną czy przewidywaniem zużycia energii. Naturalnie informacje są zbierane przez Internet Rzeczy. W tym przypadku niewielkie i stosunkowe tanie urządzenia z dostępem do sieci są w stanie napędzać dalszy rozwój i pomagać w dalszym planowaniu.

Przeczytaj również: Wszystko o Smart City.

smart city a smart villages

W każdym przypadku wspólne pozostają ograniczenia. Nie da się ukryć, że wszystkie projekty z zakresu Smart City oraz Smart Village muszą zmierzyć się licznymi problemami, takimi jak uzyskanie potrzebnych funduszy, wybór odpowiednio rozwiniętych technologii, edukacja społeczeństwa na wysokim poziomie oraz opracowanie długoterminowej strategii rozwoju. Na szczęście to powoli się zmienia w lepszą stronę. Nie sposób zapomnieć także o wadze współpracy podmiotów publicznych z lokalnymi.

Smart City vs Smart Village – różnice

Nie da się jednak ukryć, że mówimy tu o zupełnie różnych sytuacjach, które nigdy nie są takie same na terenach miejskich i wiejskich. W przypadku Smart City pierwsze skrzypce odgrywają prywatne podmioty, które stawiają na najnowsze rozwiązania, we współpracy z publicznymi partnerami. W Smart Village natomiast największe znaczenie mają podmioty lokalne, muszące być w bliższej współpracy z władzami w danym regionie.

smart city a smart villages

Specjalizacja konkretnych miejsc wynika również z ich innych struktur. W mieście mamy bardziej konkretne specjalizacje, podczas na wsi większy nacisk kładzie na lokalne silne elementy, takie jak lokalne produkty czy usługi albo urok turystyczny. Jednocześnie Smart Village ma pomóc w osiągnięciu jakości życia porównywalnego z tym ze Smart City, więc dodatkowo musi nadrabiać pewne słabości. Wśród nich należy wspomnieć o dużo mniejszej liczbie przedsiębiorstw, trudnościach przy pozyskiwaniu środków na projekty czy też słabiej rozwiniętą sieć transportową oraz komunikacyjną.

smart city a smart villages

Można też łatwo zauważyć, że proces Smart City postępuje szybciej niż Smart Village. W tym pierwszym przypadku wszyscy ludzie są tym bardziej zainteresowani i dostrzegają drzemiący potencjał w tych rozwiązaniach, podczas gdy koncept Smart Village dopiero kiełkuje. Widać jednak, że w dłuższej perspektywie ta różnica będzie znikać.

Smart City, a Smart Village – prawdziwa symbioza

Nie wolno zapominać, że procesy Smart City i Smart Village powinny się uzupełniać. Z racji na ich wspólny cel oraz wzajemne zależności trudno sobie wyobrazić, aby wyglądało to inaczej i współpraca na tym polu może zapewnić realne korzyści każdej ze stron. W pewnym sensie wygląda to nieco jak dążenie do stworzenia jednej, globalnej, świetnie połączonej wewnątrz siebie globalnej wioski.

smart city a smart villages

Współdzielenie niektórych rozwiązań technologicznych pozwoli szybciej je usprawniać i obniży koszty ewentualnych wdrożeń. Wzajemna pomoc będzie przejawiać się również pod postacią bardziej przemyślanych oraz zaawansowanych strategii na kolejne lata. Niewątpliwie jednak Smart City i Smart Village wymagają nieco odmiennego podejścia, ponieważ większy nacisk musi być położony na inne elementy.