Sztuczna inteligencja – realne zastosowania w Smart City

15.04.2019 - Albert Lewandowski

Sztuczna inteligencja to nadal temat wielu dyskusji i obszar dynamicznego rozwoju. Nic nawet nie zapowiada, aby te trendy uległy zmianie. Jak jednak możemy realnie wykorzystać AI w Smart City?

Sztuczna inteligencja – co to?

Na początek wypada zacząć od zdefiniowania, co właściwie nazywamy sztuczną inteligencją. Z uwagi na ogromne zainteresowanie AI możemy spotkać się z wieloma jej opisami, co zdecydowanie utrudnia klasyfikację i jasne określenie, czy coś jest sztuczną inteligencja czy też wprost przeciwnie. Nie da się ukryć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat mamy do czynienia z prawdziwym nadużywaniem terminu sztuczna inteligencja.

sztuczna inteligencja

W słowniku języka polskiego autorstwa PWN możemy przeczytać, że sztuczna inteligencja to:
Dział informatyki badający reguły rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i tworzący programy lub systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie.
Ta definicja jest szeroka, ale mimo to w poprawny sposób opisuje całe AI. Niestety, nadużywanie tego terminu może wynikać z niewiedzy, ale również próby opisania swoich usług lub produktu w lepszy sposób, który niekoniecznie musi mieć coś wspólnego.

sztuczna inteligencja

Czym natomiast sztuczna inteligencja różni się względem innych dziedzin, z którymi jest utożsamiana? Najpierw mamy uczenie maszynowe (ang. Machine Learning, skrót: ML), które to stanowi część sztucznej inteligencji. Możemy tu wyróżnić cztery główne rodzaje: nadzorowane (ang. supervised), nienadzorowe (ang. unsupervised) , półnadzorowane (ang. semi-supervised) oraz ze wzmocnieniem (ang. reinforcement). Potem warto zająć się głębokim uczeniem maszynowym (ang. Deep Learning, skrót: DL). Ten termin stanowi podzbiór uczenia maszynowego, który wyróżnia się „nauką” z wykorzystaniem głębokich sztucznych sztucznych sieci neuronowych. Tu istnieją takie jak: rekurencyjne (ang. recursive, skrót: RNN), konwolucyjne (ang. convolutional, skrót: CNN), jednokierunkowe, GAN (ang. Generative Adversarial Network) lub LSTM (ang. Long / Short Term Memory).

Sztuczna inteligencja – wybrane zastosowania z życia

Obecnie sztuczna inteligencja stała się na tyle modnym terminem, że równocześnie wiele osób jej nadużywa. Mimo to możemy znaleźć sporo jej zastosowaniach w narzędziach, z których korzystamy na co dzień. Moim zdaniem najciekawszym pozostają asystenci głosowi w postaci Asystenta Google, Siri czy Cortany, które z pomocą SI są w stanie reagować na różne komendy użytkowników.

Równie interesujące są autonomiczne samochody. Zaawansowane systemy czujników, kamer oraz komputerów analizują na bieżąco sytuacje wokół i odpowiednio do niej kierują autem. Do tego są w stanie nawet przewidywać niebezpieczne wydarzenia. W tym też zakresie można dostrzec największy progres na przestrzeni ostatnich kilku lat.

sztuczna inteligencja

Co ciekawe, nawet w branży medialnej niektóre portale stawiają na sztuczną inteligencję do tworzenia treści. Taki bot potrafi nie tylko napisać krótką notkę prasową, ale również odnieść się do konkretnych wydarzeń i ta technologia będzie na pewno usprawniana. Nie da się ukryć, że to jest nowy rozdział dla tej branży.

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie również tam, gdzie niektóre dane mogą umknąć człowiekowi. Szczególnie ważne są w tym zakresie systemy monitoringu – człowiek potrafi ze skupieniem śledzić obraz przez zaledwie 20 minut, a komputer będzie w stanie analizować zagrożenia cały czas. Do tego dochodzą systemy wykrywające oszustwa bankowe.

sztuczna inteligencja

Z uwagi na możliwość szybkiego i skutecznego uczenia, zaawansowane algorytmy znajdziemy też w systemach rekomendacji, m.in. na Spotify czy Facebooku. Zaskakujące może być także to, że sztuczna inteligencja ma szansę stać się dominującą siłą w kategorii obsługi klienta pod postacią chatbotów. Dzięki ich dostępności przez 24 godziny na dobę przez cały tydzień oraz wciąż poprawianym aplikacjom, zapowiadają się one na asystentów idealnych, którzy spodobają się klientom.

Sztuczna inteligencja – zastosowania w Smart City

Do czego jednak można wykorzystać sztuczną inteligencję w Smart City? Najbardziej szczerym stwierdzeniem byłoby, że ogranicza nas jedynie wyobraźnia, ponieważ zarówno algorytmy uczenia maszynowego, jak i sztucznej inteligencji, mogą zostać użyte w każdym obszarze miasta.

Na początek można napisać o systemie do zarządzania ruchem. Korki są utrapieniem wszystkich wielkich miast i dysponując tradycyjnymi mechanizmami, trudno zadbać o odpowiednio płynny przepływ pojazdów i tu właśnie dochodzimy do oparcia całego systemu o SI. Pomocne mogłoby tu być również dodanie do pomocy komputera kwantowego, na których zastosowanie na dużą skalę będziemy musieli jeszcze poczekać kilka, kilkanaście lat.

sztuczna inteligencja

Również w zakresie energetyki, sztuczna inteligencja może pomóc. Wskazania dotyczące zapotrzebowania na prąd w danym regionie z uwzględnieniem wydarzeń, pory roku i dnia tygodnia, pozwoliłyby zoptymalizować produkcję i przechowywanie energii. To samo można by było napisać o wodociągach czy zarządzaniu zbieraniem odpadów. Dzięki odpowiednim algorytmów jesteśmy w stanie wszystko zorganizować w o wiele lepszym porządku, gwarantującym poprawę w licznych obszarach.

Nowoczesne rozwiązania mogłyby dodatkowo poprawić poziom bezpieczeństwa. System monitoringu miejskiego ze sztuczną inteligencją wykrywałby niebezpieczne sytuacje i informowałby służby.

Przyszłość technologii w Smart City

Czy jednak postawienie na sztuczną inteligencją teraz ma sens? Z uwagi na liczbę dostępnych rozwiązań oraz dynamiczny rozwój, należy stwierdzić, że zdecydowanie tak. Dzięki temu miasto ma szansę stać się bardziej przyjazne mieszkańcom i jednocześnie możliwe staje się obniżenie wydatków oraz wejście w nową epokę zurbanizowanych terenów.