Przykłady Smart Cities Jakie są inteligentne miasta w Polsce?

04.08.2019 - Albert Lewandowski

Inteligentne miasta w Polsce przeżywają prawdziwy rozkwit. Pod tym względem miasta i regiony idą śladami prekursorów tej dziedziny i widać, jak dobrze idzie im opracowywanie strategii oraz wdrażanie niezbędnych zmian. Jakie rozwiązania Smart City znajdziemy już teraz w polskich miastach?

Poniżej przedstawione zostały przykładowe polskie inteligentne miasta wraz z krótkim opisem zastosowanych w nich technologii.

Sprawdź też: Czy jesteśmy gotowi na Smart City 3.0?

Białystok Smart City

Inteligentne miasta w Polsce

Białystok był jednym z pierwszych polskich miast, które zdecydowało się na wdrażanie pomysłów Smart City w życie. Obecnie działania władz skupiają się na poprawie jakości transportu drogowego przez, m.in. zakup ekologicznych autobusów, oraz inwestycjach w transport. Tu chodzi przede wszystkim o budowy nowych dróg oraz naprawę starych zniszczonych. Jest to szczególnie ważne z racji na rozbudowę podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, cieszącej się dużym zainteresowaniem. Warto tu także wspomnieć o nowoczesnym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nie tylko przetwarza śmieci, ale również produkuje energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne i miasta.

Gdańsk Smart City

Inteligentne miasta w Polsce

To właśnie drugie miasto w Polsce, które otrzymało prestiżowy certyfikat ISO Smart City jako miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku. Gdańsk chce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dalej poprawiać jakość życia mieszkańców. Już teraz widać efekty tego po badaniach, w których analizuje się poziom zadowolenia ludzi. Miasto chce usprawnić dalej dialog z mieszkańcami, skuteczniej wspierać elektromobilność, poprawiać usługi publiczne oraz dbać o czystą produkcję energii. Wśród konkretnych przykładów działań można wspomnieć o energooszczędnym budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ulicy Dolne Młyny. Warto dodać, że są członkiem projektu RUGGEDISED, w ramach którego sześć europejskich miast wspiera siebie we wdrażaniu nowych rozwiązaniach, głównie w celu redukcji zużycia energii. Wśród tych miast są: liderujące holenderski Rotterdem, szwedzka Umeå i szkockie Glasgow oraz partnerskie Gdańsk, włoska Parma i czeskie Brno.

Gdynia Smart City

Inteligentne miasta w Polsce

Gdynia stała się pierwszym miastem w Polsce, które zostało nagrodzone certyfikatem Smart City (ISO 37120). Ciekawym projektem jest Urban Lab, wdrażany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Mamy w tym przykładny mały, wyspecjalizowany zespołów, który ma testować i pilotażowo wdrażać różne rozwiązania i technologie dla smart city systems. W tym przypadku badane będą także różne metody zarządzania miastem. W ten sposób poprawione mają zostać również relacje na linii władze – mieszkańcy, a także sami obywatele zostaną zachęceni do działanie. Dobrym przykładem nowoczesnych rozwiązań może być nowoczesny cyfrowy citylight, stworzony we współpracy z firmą AMS, na którym to wyświetlane są wszystkie ważne informacje.


Kielce Smart City

Inteligentne miasta w Polsce

Kielce stawiają na zrównoważony rozwój w wielu obszarach. Jednym z flagowych pomysłów jest Platforma Smart City, która ma zapewnić dostęp do danych, ich przetwarzanie, analizę, wizualizację oraz udostępnianie w celu świadczenia e-usług publicznych. Władze dbają także o wspieranie przedsiębiorców, dokładne monitorowanie zużycia energii, nowoczesny monitoring miejski, mają plan gospodarki niskoemisyjnej oraz kontrolują i sprawdzają odbiór odpadów komunalnych. Nie sposób zapomnieć tu o zintegrowanym zarządzanie mieniem komunalnym.

Kraków Smart City

Inteligentne miasta w Polsce

W przypadku Krakowa najlepiej prezentuje się wykorzystanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). W jego ramach używane są: System Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS), pozwalającemu na sprawniejsze zarządzanie trasami tramwajów na wypadek, np. ewentualnych awarii; tablice z bieżącymi informacjami. Zastosowano także Obszarowy System Sterowania Ruchem (UTCS). Inteligentne miasto Kraków skupia się również na usprawnianiu ruchu pieszych oraz samochodów i pozwala na zwiększenie przepustowości nawet o 25 procent. Ponadto stolica Małopolski postawiła na zmniejszenie zużycia energii. Tu kluczowym zabiegiem jest modernizacja miejskiego oświetlenia wraz z rozbudową ich monitoringu, dzięki czemu otrzymano Inteligentny System Sterowania Oświetleniem. Dbają także o lepszą komunikację z mieszkańcami. Tu wykorzystywany jest Miejski System Informacji Przestrzennej, Obserwatorium, które dostarcza najważniejsze informacji o Krakowie i mieszkańcy mogą za jego pośrednictwem zgłaszać swoje uwagi odnośnie zieleni.

Poznań Smart City

Inteligentne miasta w Polsce

Stolica Wielkopolski położyła nacisk na informatyzację, która daje wymierne korzyści mieszkańcom oraz urzędników. Smart City Poznań udostępnia platformę z otwartymi danymi, a zarządzanie przestrzenią miejską wspierane jest przez Zintegrowany System Informatycznego Wspomagający Zarządzania Miastem, w ramach którego są: BicPortal do zarządzania procesami, Webankieta, Moodle do e-learningu, MDOK dla obiegu spraw i dokumentów oraz MJUP do zarządzania ryzykiem operacyjnym i strategicznym. Naturalnie w tym wszystkim nie zapomina się o zmniejszaniu zużycia energii oraz skuteczniejszej gospodarce odpadami.

Rzeszów Smart City

źrodło: Wikipedia

W Rzeszowie, podobnie jak w Gdyni, mamy także Urban Lab do testowania i wdrażania nowoczesnych technologii oraz metodyk działania. Smart City Rzeszów zadbało także o rozbudowę inteligentnej infrastruktury przystankowej, w ramach której na przystankach pojawiły się biletomaty i elektroniczne systemy pasażerskie. Zaimplementowano również inteligentny monitoring wizyjny. Miasto stawia także na łatwo dostępne e-usługi urzędowe oraz szybkie i sprawne informowanie mieszkańców o wszystkich miejskich sprawach.

Szczecin Smart City

Inteligentne miasto Szczecin stara się wdrażać u siebie nowoczesne rozwiązania. Jednym z flagowych przykładów smart city w Szczecinie jest system inteligentnego oświetlenia LED, który w skali roku przynosi oszczędności na poziomie ponad 1,5 miliona złotych i redukuję emisję dwutlenku węgla o 2,7 tysiąca ton. Testowano również szereg innowacyjnych technologii z kategorii Internet Rzeczy (IoT) do wykonywania dokładnych pomiarów, np. temperatury.

Warszawa Smart City

Inteligentne miasta w Polsce

Warszawa pozostaje jednym z najlepiej rozwiniętych Smart City w Polsce i niewątpliwie spory wpływ na to ma bycie stolicą kraju. Wśród już dostępnych rozwiązań warto wspomnieć o sieci wynajmu rowerów Veturilo, Centrum Kreatywności Targowa, uruchomieniu Warszawskiego Indeksu Powietrza, powstaniu Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej. Warszawa dba także o turystów, wspiera elektromobilność i zapewnia platformę z otwartym dostępem do danych.

Wrocław Smart City

Inteligentne miasta w Polsce

Stolica województwa Dolnośląskiego stawia na różnorodne inicjatywy. Warto napisać o przynoszącym spore oszczędności dla Wrocławia systemie inteligentnego oświetlenia, narzędziu SmartFlow do zarządzania siecią wodociągów, programie Explain Everything dla wrocławskich szkół, Wirtualnym Doradcy Mieszkańca, Giełdzie Nieruchomości, Wrocławskim Systemie Ładowania Pojazdów Elektrycznych czy pilotażowym programie Inteligentne Parkowanie.

Dynamiczny rozwój polskich inteligentnych miast

smart city 3.0

Ostatnie lata i miesiące pokazują jasno, że koncepcja Smart City w Polsce stawia nacisk na rozwój. Nie tylko chodzi tu o najnowsze rozwiązania, ale również skupienie się na tym, jak wygląda relacja na linii mieszkańców oraz lokalnych działaczy. Niewątpliwie tu możemy spodziewać się jeszcze wielu pozytywnych zmian, które finalnie przełożą się na znacznie wyższy komfort życia.

Przeczytaj również: Ranking Smart Cities na świecie.